HOME
FaceBook Youtube Skype

Ngày Quốc Khánh Đài Loan 10-10

TC Event Pro đã liên tiếp 4 năm liền tổ chức thành công cho sự kiện quan trọng của Đài Loan "Ngày Quốc Khánh Đài Loan 10-10" với sự tham dự của hơn 600 doanh nghiệp lớn tại khu vực TP HCM.

TC Event Pro has held successfully for 4 consecutive years for Taiwan's important event "Taiwan National Day 10-10" with the participation of more than 600 Big Taiwanese Enterprises in Ho Chi Minh City.