HOME
FaceBook Youtube Skype

ĐH CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM

TC EVENT PRO Tổ chức thành công cho chuổi sự kiện lần 167 "Giao Lưu Hợp Tác giữa Các Nước Đông Nam Á cùng Trường ĐHCN Thực Phẩm TP HCM cho hai chương trình đào tạo BACHELOR OF ENGINEERING IN FOOD TECHNOLOGY (BEFT) and BACHELOR OF CHEMICAL ENGINEERING (BCE) diễn ra thành công trong 3 ngày liên tiếp 26-28/11/2019.

TC EVENT PRO organsied sucessfully and over expectedly for "THE 167 th AUN-QA PROGRAMME ASSESSMENT ". The Programme is the exchanging and cooperation between Asian Countries with HCM University Food Industry for two important programmes BACHELOR OF ENGINEERING IN FOOD TECHNOLOGY (BEFT)BACHELOR OF CHEMICAL ENGINEERING (BCE) dunring 3 days 26-28 Nov 2019