HOME
FaceBook Youtube Skype

Nguyễn Giang

LỄ KHỞI CÔNG TOÀ NHÀ VĂN PHÒNG FIDICO

NVC International Lauching ceremony – HANOI 2020

Hội Nghị Khách hàng Toàn quốc VPS GROUP

Unique Wedding Reception Mike – Vy

CAMEL’s Appreciation Party 2020

Hội nghị Khách hàng Vietcombank 2020

Lễ mở bán dự án Thanh Long Bay Villa Mũi Kê Gà

Halloween Party at The Grand Ho Tram 2020

VIP Mid – Autumn Festtival at the Grand Ho Tram 2020

Lễ Khai trương Showroom SUBARU Đồng Nai